Amy Zheng

Amy Zheng

Accountant
Accounting

Education:
BBA, Accounting, Iona College

CONTACT:
718.429.6600 ext. 231
amy.zheng@vaughn.edu